Ποιοι είμαστε

Το Aegean Digital είναι ένας φορέας ανάπτυξης και παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων στους τομείς της Ψηφιακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διακυβέρνησης.  Το Aegean Digital στελεχώνεται από διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτές και ειδικούς στον κλάδο των Τεχνολογιών   Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι οποίοι προέρχονται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και από συνεργαζόμενους φορείς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Aegean Digital είναι πιστοποιημένα και λειτουργούν με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις αλλά και την λογιστική παρακολούθηση του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έτσι η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων του Aegean Digital οδηγεί στην απόκτηση έγκυρης πιστοποίησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αναγνώριση στην Ελληνική και διεθνή αγορά. 

Τα μεταπτυχιακά μας

Οι δράσεις μας

Μεθοδολογία προγραμμάτων

Τα προγράμματα βασίζονται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε επτά διδακτικές ενότητες διάρκειας 30 ημερών έκαστη.

Κάθε ενότητα θα υποστηριχθεί με δυο προαιρετικές δίωρες επεξηγηματικές διδασκαλίες μέσω της πλατφόρμας Zoom ανά ενότητα.

Web Designer

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται  σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με το web design επαγγελματικά με σκοπό την κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop, που θα πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και να αναλάβουν τη διαχείριση – συντήρηση τους, τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του GDPR καθώς και την προώθηση τους στις μηχανές αναζήτησης και στα social media.

Digital Storytelling Expert

Σκοπός του προγράμματος είναι ο κάθε συμμετέχων να εισαχθεί στην ψηφιακή αφήγηση και να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της κριτικής και ερμηνευτικής σκέψης, καθώς και στην ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας και των κινήτρων των εκπαιδευομένων .
Δημιουργήστε τις δικές σας ψηφιακές ιστορίες με χρήση των σωστών εργαλείων.

GDPR - Data Protection Officer

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού είναι να εμβαθύνει με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ελέγχου, επίβλεψης και επιτήρησης των μέτρων  και να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνώσεις, ώστε να μην βρεθεί η επιχείρηση / οργανισμός, τον οποίο εκπροσωπούν, εκτεθειμένος σε κάποιο περιστατικό ασφάλειας ή μη ορθής χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

Απόκτησε γνώσεις με πιστοποίηση

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό-Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Επιμόρφωσης», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Γνώση μέσω της πράξης

Οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται με τη βοήθεια του εκπαιδευτή στην τεχνική υλοποίηση όσων έμαθαν από τη θεωρία.

Τόσο στο πρόγραμμα του Web designer όσο και στο Digital Story Telling Expert οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν στην πράξη τη χρήση και ανάπτυξη των εφαρμογών, ώστε να καλυφθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ομοίως και στο πρόγραμμα του GDPR – Data Protection Officer θα εξεταστούν πολλά διαφορετικά test cases, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.

Είπαν για εμάς

Καθώς έχω παρακολουθήσει πολλά εξ αποστάσεως προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, έχω να σας δηλώσω οτι η ποιότητα και η ποσότητα της παρεχόμενης γνώσης που παρέχετε είναι σε ιδιαίτερα υψηλό και απαιτητικό επίπεδο!

Θ.Σ

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Συμμετέχω στο πρόγραμμα “…” και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την άψογη οργάνωση. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Όλα γίνονται στην ώρα τους, όποτε κάποιος συμμετέχοντας έχει απορία παίρνει άμεσα απάντηση…

Κ.Φ

Δημόσιος Υπάλληλος

Αισθάνομαι πραγματικά τυχερή που συμμετείχα στην ομάδα αυτή, όπου τόσο οι επιμορφωτές όσο και οι επιμορφούμενοι φαίνεται ότι ξέρουν καλά πώς να μετατρέπουν την εργασία σε αξία.
Εγώ αυτό εισέπραξα και σίγουρα νιώθω κερδισμένη …
Ε.Μ

Εκπαιδευτικός

FAQ

Βρείτε εδώ τις απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις ή διαβάστε περισσότερες στην αντίστοιχη σελίδα.

Πως αξιολογούμαι;

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της Διά Βίου Μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς και συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας, κατ’ εξοχήν, στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων του Προγράμματος εκ μέρους των επιμορφούμενων. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στις ανατεθείσες δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης ή/και αυτο-αξιολόγησης, την εκπόνηση εργασιών που δύνανται να ανατίθενται σε επίπεδο Συνεδρίας ή Διδακτικής Ενότητας.

Ποιο είναι το πρόγραμμα των Online συναντήσεων;

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση, πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση, με προαιρετική συμμετοχή, μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε ώρες και ημέρες όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένες στο καθημερινό πρόγραμμα όσων μπορούν να αφιερώσουν δεδομένο χρονικό διάστημα για την επιμόρφωση τους.

Θα παραλάβω βιβλία;

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, αποκλειστικά σε ψηφιακή-ηλεκτρονική μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Τι γίνεται αν δεν σχηματιστεί τμήμα;

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης στοχεύει στη βιώσιμη υλοποίηση όλων των επιμέρους Επιμορφωτικών Προγραμμάτων. Σε περίπτωση, ωστόσο, μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, τα δίδακτρα επιστρέφονται στο ακέραιο.

προγράμματα επιμόρφωσης

θερινά σχολεία

επιτυχώς επιμορφούμενοι

έτη εμπειρίας

Close Popup

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Close Popup